Mobbning

Att bli mobbad på jobbet är mycket vanligare än man kan tro. Den som utsätts för mobbning på sin arbetsplats kan brytas ner och få en sämre självkänsla.

Mobbning på jobbet kan visa sig på olika sätt. Det kan vara att man inte får den information som andra får eller att kolleger inte hälsar. Andra saker kan vara att man blir fråntagen arbetsuppgifter eller blir omotiverat kritiserad.

Det räknas som mobbning om det pågår en längre tid och är återkommande. Ofta är det svårt för den mobbade att försvara sig och man hamnar lätt i underläge.

Vilka blir utsatta för mobbning på jobbet?

På en arbetsplats där man inte tolererar mångfald riskerar sådana som är annorlunda än flertalet andra. Att vara homosexuell, utrikesfödd eller funktionshindrad ökar risken för mobbning. Men det är inte personen det är fel på utan organisationen som är fel.