Bygga pool? Går det?

Att bygga en pool så här i sommaren, är det möjligt eller är det bara något som professionella poolbyggare kan göra?

Det första frågan folk förmodligen har är bygga pool? följt av Kan man göra det? Svaret på båda dessa frågor är ett klart och tydligen NJa…

Innan man börjar bygga en DIY pool måste man tänka på alla de lagar och regler som gäller för just det området man bor i. Det är också viktigt att man vet var  på tomten det är ok att bygga en pool, då det finns bestämmelser hur och var en pool får placeras på en tomt.

Istället för att försöka hålla reda på alla lagar och regler som måste följas bör man ta kontakt med riktiga poolbyggare, som har både erfarenhet och kunskaper om vad man måste tänka på när man bygger en pool i Sverige. På så sätt får man en färdigbyggd pool, som är professionellt byggt, och byggd fortare än vad man hade byggt den själv. Om man vill få poolen byggt innan sommaren är slut bör man kontakta poolmakare redan idag, då finns det stor chans att man iallafall får spendera några dagar av sommaren i sin alldeles egna pool.